Nejde Vám operačný systém? Potrebujete preinštalovať počítač?

Počítač sa Vám zasekne na čiernej / modrej obrazovke a nenaštartuje windows OS / Macos? Pre nás žiaden problém...

Ponúkame inštaláciu OS na všetky typy notebookov a desktop PC vrátane apple produktov (Mac, iMac). Či už sa jedná o preinštalovanie starého operačného systému, prechod na inú verziu operačného systému alebo inštaláciu na nové zariadenie. Okrem inštalácie operačného systému a jeho kompletnej aktualizácie (predídenie poškodeniu operačného systému, aplikácií alebo údajov. Prostredníctvom aktualizácie získa užívateľ najnovšie opravné balíčky, ktoré riešia nedostatky existujúcich verzií.), zariadime inštaláciu všetkých potrebných ovládačov a softwaru. Ak je operačný systém poškodený, notebook/PC nenabieha, zamrzne pri štarte, počas nabiehania sa vždy reštartuje.